Lekkages opsporen en oplossen

Waterdoorvoerende scheuren

Er kan een scheur in de wand of vloer zitten waardoor er een actief waterlek aanwezig is. Deze lekkage zal eerst geïnjecteerd moeten worden voordat er verder aan de wand of vloer gewerkt kan worden. Er zijn verschillende injectiemethode mogelijk die alle in het assortiment van BETONmonteur aanwezig zijn. Afhankelijk van de grootte van de lekkage kan er handmatig of elektrisch geïnjecteerd worden. Om actieve lekkages te stoppen maken wij gebruik van de producten van Grout Tech, een Nederlandse leverancier van injectiebenodigdheden.

Lekkende doorvoeren

Doorvoeren in gevels (waardoor gas, water en/of kabel) het pand binnen komt zijn vaak de oorzaak van lekkages waardoor vocht de ruimte in loopt. Meestal worden deze lekkages veroorzaakt doordat er geen of onvoldoende aandacht is besteed aan het goed afdichten van de gaten. Hiervoor wordt door veel bedrijven PUR schuim gebruikt. Dat is niet geschikt om een doorvoer waterdicht af te sluiten. Door het aanbrengen van een plug van waterdicht cement en de ruimte hierachter te injecteren zorgen wij voor een gegarandeerde waterdichte afsluiting.

Optrekkend vocht

Optrekkend vocht wordt veroorzaakt doordat de onderliggende fundering verzadigd is door vocht. De over het algemeen gemetselde fundering is in de loop van de jaren verzadigd door vocht en door de capillaire werking trekt het vocht in het bovenliggende metselwerk waardoor pleisterlagen, behang e.d. los gaat zitten.

Op de plaatsen waar sprake is van vocht staat er vaak schimmel op de wanden. Dit kan gevolgen hebben voor de gezondheid. Door het uitvoeren van injectiewerkzaamheden wordt er een wandafsluiter in de wand zelf aangebracht waardoor het vocht niet meer naar boven kan gaan. De injectievloeistof zorgt voor een verglazing van de steen. Een geïnjecteerde wand zal vervolgens weer voor jaren bestand zijn tegen vocht.

Doorslaand vocht

Doorslaand vocht wordt veroorzaakt doordat de wanden verzadigd zijn door vocht, een verandering in het grondwater peil of door grindnesten en/of scheuren in de gestorte wanden van de kelderbak. Bij bestaande (kelder)ruimten is het vaak door ruimtegebrek of doordat het woningscheidende wanden zijn niet mogelijk om de problemen van buitenaf te bereiken en zal de oplossing van binnenuit gezocht moeten worden.

Hiervoor worden de wanden in de eerste plaats geïnjecteerd omdat problemen met doorslaand vocht vaak in combinatie worden aangetroffen met optrekkend vocht. Vervolgens wordt de bestaande wandafwerking verwijderd en wordt er een waterdichte laag aangebracht op de wand.

Scheuren in wanden en vloeren

Door grondverzakkingen, verbouwingen of constructiefouten is het mogelijk dat er scheuren in de wanden en vloeren ontstaan waardoor vocht de ruimte binnen kan treden. Dit leidt over het algemeen tot veel ongemak. Door het uitvoeren van injectiewerkzaamheden in de scheur kan deze lekkage gestopt worden en ontstaat er een constructief sterke verbinden die de waterdruk kan weerstaan.

Door het aanbrengen van een scheuroverbruggende coating of een met kunststof verzels versterkte vloer kan vervolgens een afwerking verzorgd worden waarop weer verder gewerkt kan worden door het aanbrengen van een vloerafwerking zoals tegels, parket met of zonder vloerverwarming.